Kullanım Koşulları

GİZLİLİK POLİTİKASI

Fikirportali.com projesi için tahsis edilmiş www. fikirportali.com alan adlı web sitesinin (kısaca "Site" olarak anılacaktır) tüm hakları Etik K2 Araştırma Danışmanlık İnşaat Tic. Ltd. Şti.’ye (kısaca "Fikirportali.com" olarak anılacaktır) aittir. Fikirportali.com, Site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı " Fikirportali.com Üyelik Sözleşmesi" ile üyeden alınan izinler, belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site'de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Fikirportali.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya Web Sitesi üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) fikirportali.com’a vermeleri gerekmektedir. Fikirportali.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Fikirportali.com web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Fikirportali.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, " Fikirportali.com Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Fikirportali.com, Site dahilinde başka sitelere link verebilir. Fikirportali.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca, kullanıcılar tarafımıza başvurarak kendileri ile ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme haklarına sahiptir.

Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır. Fikirportali.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Fikirportali.com'un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Fikirportali.com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının; Fikirportali.com'un kullanıcılarla akdettiği " Fikirportali.com Üyelik Sözleşmesi"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının; Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

Fikirportali.com, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Fikirportali.com'un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Fikirportali.com'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Fikirportali.com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman Web Sitesi'nde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Fikirportali.com'un değişiklik yaptığı "Gizlilik Politikası" hükümleri Web Sitesi'nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.